Item image

Rent-a-car SEE ALL

Contact owner


mne
Najbolja ponuda u Crnoj Gori – Rent-a-car SEE ALL!
USLOVI KORIŠĆENJA:
– Cijena najma za korišćenje vozila u inostranstvu podrazumjeva pređenih 200 km dnevno. Kilometri koji se pređu preko dozvoljenih (200) obračunavaju se po 0.10€ ili se mogu platiti dnevno 15.00€ za vozila niže klase i 20.00€ za sva ostala vozila. Cjenovnik važi od 01.05.2011 .godine. SEE ALL RENT A CAR zadržava pravo promjene cijena bez prethodne najave.
– Plaćanje se može vršiti u gotovini, na žiro račun ili kreditnim karticama.
– Depozit je obavezan – kreditna kartica ili gotovina u iznosu koji odredi SEE ALL RENT A CAR.
– U cijenu je uključeno obavezno osiguranje protiv odgovornosti za štetu pričinjenu trećim licima.
– U slučaju štete, KORISNIK je dužan pozvati SEE ALL RENT A CAR i obavijestiti ga.
– Ukoliko je vozilo ukradeno sa originalnim ključem ili originalnom saobraćajnom dozvolom, odnosno ukoliko ne prijavi krađu MUP-u i obezbijedi njihov zapisnik, KORISNIK je dužan nadoknaditi SEE ALL RENT A CAR-u štetu u iznosu 100% vrijednosti novog vozila.
– Kasko osiguranje ne podrazumjeva osiguranje od štete pričinjene pod dejstvom alkohola, droge i drugih opojnih sedativa, vožnje bez vozačke dozvole, kao i kada se u vozilu nalazilo više lica od broja registrovanih sjedišta.
– Gorivo plaća korisnik, osim u slučaju da vrati istu količinu goriva i istog kvaliteta koji je preuzeo.
– ​U slučaju gubljenja ključeva ili saobraćajne dozvole, korisnik je dužan nadoknaditi štetu u iznosu od 1000 €. Za vrijeme trajanja zakupa, SEE ALL RENT A CAR ne snosi nikakvu odgovornost za kršenje odredbi saobraćaja na putevima od strane KORISNIKA, niti nadoknaduje troškove eventualne opravke guma, putarinu isl.
Dodatne usluge prilikom rentiranja vozila:
– Dodatni vozač: Dodajte ime još jednog vozača uz nadoknadu od 15€ za čitav period rentiranja.
– CD player: Slušajte vašu omiljenu muziku dok vozite.
– Dodatno osiguranje: Nudimo Vam dodatno osiguranje za štetu i kradju. U slučaju štete ili kradje policijski zapisnik je obavezan.
– Isporuka automobila izvan Podgorice: Pri najmu od 3 dana ili manje, usluga isporuke automobila je dostupna za 30 € u jednom smjeru. Ova usluga je besplatna ukoliko je usluga najma duža od 3 dana.
– GPS navigator: GPS navigator će Vam pomoći da pronađete put do nepoznatog odredišta uz nadoknadu od 5 € po danu.
– Mape i turističke brošure: Nudimo vam informativni materijal u kome se nalaze mape, lokalne novosti i događaji, pregled smještaja kao i dosadašnja iskustva turista.
– Univerzalni punjač za mobilne telefone: Pružamo vam mogućnost da punite Vaš telefon tokom vožnje.
– Zimska oprema: U toku zimske sezone za Vas smo obezbijedili zimsku opremu.
– Dječja sjedišta: Na raspolaganju su Vam sve vrste dječjih sjedišta za vaše dijete uz nadoknadu od 5 € po danu.
– Univerzalni punjač za laptopove: Pružamo Vam mogućnost da Vaš laptop punite u toku vožnje.
– Neograničena kilometraža van Crne Gore: Nudimo Vam neograničenu kilometraža van Crne Gore uz nadoknadu od 15 € po danu za vozila niže klase ili 20 € po danu za sva ostala vozila.
– Zeleni karton: Ukoliko želite putovati van Crne Gore, naknada za zeleni karton za cijeli period najma je 30 €.
eng
Best offer in Montenegro – Rent-a-car SEE ALL!
TERMS OF USE:
– For other countries 200 km per day are included. Every kilometer of usage over the allowed limit is charged €0.10 or you can pay € 15 per day for vehicles lower class and €20 per day for other cars.
– The price are valid from 01.05.2011. SEE ALL RENT A CAR keeps the right to change the price without previous notice. Payment may be made in cash, to SEE ALL RENT A CAR account or by credit cards accepted by SEE ALL RENT A CAR.
– The deposit payment is obligatory. The deposit may be paid by using credit cards or cash in the amount stipulated by SEE ALL RENT A CAR.
– The price includes obligatory insurance against damage incurred against to third parties. The price does not include daily fee for “Kasko”
– (Loss & Damage) insurance and theft risk insurance, unless otherwise specifically provisioned by the Vehicle Rental Agreement. These insurances may be covered in accordance with the current price list.
– The contracted daily fee for “Kasko” insurance entitles the renter to the following rights. For any damage caused to the vehicle without the Renter being responsible for the damage in question, the Renter shall not be considered responsible and liable at all.
– For any damage caused to the vehicle, where the Renter is responsible for the damage, the Renter shall participate in covering the damage.
– If the vehicle is stolen along with the original key and registration, i.e. if the Renter does not report the theft to the Police and does not ensure that the Police report is made, the Renter shall be obliged to cover the loss to SEE ALL RENT A CAR in the amount of 100% of the price of a brand new vehicle.
– “Kasko” insurance does not cover the damage caused when driving under the influence of alcohol, drugs or other intoxicating substances, when driving without valid driving license or when a driving license had been confiscated by the Police, and when more persons occupy the vehicle than there are seats registered.
– The Renter shall pay for the fuel and vehicle washing, except in the case when the vehicle is returned washed and with the same quantity of fuel in the tank as when taken. In chase that registration or the keys to the vehicle are lost, the Renter is obliged to cover the loss to SEE ALL RENT A CAR by paying 1.000 €.
– During the rental period. SEE ALL RENT A CAR shall not bear any responsibility for any breaking of the Traffic Security Low by the Renter, nor shall it cover any costs of the potential replacement/patching of tires, tools or similar charges.
Additional car rental services:
– ADDITIONAL DRIVER: If you wish to add second driver, you may do so for a fee of 15€ for the entire rental period.
– CD PLAYER: Enjoy favorite music while driving.
– ADDITIONAL INSURANCE: We offer an additional insurance covering damage and theft. In the event of theft or damage to the vehicle a police report is required.
– CAR DELIVERY outside of Podgorica: When renting for 3 days or less, car delivery service outside of Podgorica is available for 30 € in one direction. This service is free of charge for rentals of over 3 days.
– GPS navigation: GPS navigator will help you find your way to an unknown destination for an additional charge of 15 € per day.
– MAPS AND TOURIST BROCHURES: We offer tourist material including maps, local news and event info, reviews of accommodations and tourists’ experiences.
UNIMOBILE PHONE CHARGER: Recharge your phone while driving.
– WINTER TIRE AND WINTER EQUIPMENT: During the winter season winter equipment is provided.
– CHILD SAFETY SEAT: We provide a variety of car seats, allowing you to find the one that best suits your child for an additional charge of 5 € per day.
– UNIVERSAL CHARGER FOR LAPTOPS: Recharge your laptop while driving.
– UNLIMITED KILOMETERS OUTSIDE OF MONTENEGRO: We offer an unlimited kilometer allowance outside the territory of Montenegro for an additional charge of 15 € per day for vehicles lower class and €20 per day for other cars.
– GREEN CARD CERTIFICATE: If you wish to travel outside of the territory of Montenegro, a green card certificate fee of 30 € is charged for the entire rental period.
rus
Лучшее предложение в Черногории – Rent-a-car SEE ALL!
УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:
– При эксплуатации автомобиля за границей суточный лимит пробега составляет 200 км. Превышение лимита оплачивается из расчета 0,10 евро за каждый дополнительный километр или 15 евро в сутки для автомобили нижнего класса и 20 евро для любого другого автомобиля.
– Данный прейскурант вступил в силу с 01.05.2011 года. SEE ALL RЕNТ А САR оставляет за собой право изменять цены без предварительного уведомления.
– Залог обязателен. Оплата залога производится кредитной картой или наличными. Сумму залога определяет SEE ALL RENT А САR.
– Стоимость проката автомобиля включает полис обязательного страхования автогражданской ответственности.
– В случае причинения вреда на автомобиле, арендатор должен позвонить в SEE ALL RENT А САR и сообщить об этом.
– В случае кражи (угона) автомобиля вместе с оригинальным ключем или с оригинальным техпаспортом, если арендатор не проинформировал об этом полицию и не получил соответствующий протокол, он должен возместить компании ущерб в размере 100% стоимости нового автомобиля.
-К страховым случаям КАСКО не относится: автокатастрофа в результате управления автомобилем под влиянием алкоголя, наркотиков и седативов, управления автомобилем без наличия водительского удостоверения, а так же в случае когда количество пассажиров в машине превышает максимальное количество пассажирских мест.
-Топливо оплачивается арендатором, если он не вернул автомобиль с тем же уровнем топлива, того же качества, что и при выдаче автомобиля.
– В случае потерьи ключей или техпаспорта машины, арендатор должен возместить компании ущерб в размере 1000 евро.
– SEE ALL RENT А САR не отвечает за нарушение АРЕНДАТОРОМ условий дорожного движения и не возмещает расходы на ремонт шин, дорожные сборы и т.п.
Дополнительные услуги при аренде автомобиля:
– ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВОДИТЕЛЬ: Если вы хотите добавить второго водителя, вы можете сделать это за 15 € за весь период аренды.
– CD-проигрыватель: слушайте любимую музыку во время вождения.
– ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ: Предлагаем Вам дополнительную страховку от возникновения ущерба и угона. В случае возникновения ущерба или угона необходимо в обязательном порядке составить протокол в Полиции Черногории.
– ДОСТАВКА АВТОМОБИЛЬ за пределами Подгорицы: При аренде на 3 дня или меньше , служба доставки авто за пределами столицы можно за € 30 в одну сторону . Эта услуга предоставляется бесплатно , еслисрок аренды более 3 дней.
– GPS НАВИГАТОРЫ: Навигатор GPS поможет Вам найти дорогу до неизвестного Вам места за дополнительную плату 5 € в день.
– КАРТЫ И ТУРИСТИЧЕСКИЕ БРОШЮРЫ: Мы предоставим Вам информационный материал, включающий карты, местные новости и обзор событий, необходимую информацию о размещении в отелях и апартаментах, а также предыдущий опыт поездок других туристов.
– УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЗАРЯДКА ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ: Мы предоставим Вам возможность заряжать Ваши мобильные телефоны во время поездки.
– ЗИМНЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ: В течение зимнего сезона мы предоставим Вам зимнее оборудование.
– ДЕТСКИЕ АВТОКРЕСЛА: Мы предоставим Вам все виды автокресел для Вашего ребёнка за дополнительную плату 5 € в день.
– УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЗАРЯДКА ДЛЯ НОУТБУКОВ: Мы предоставим Вам возможность заряжать Ваш ноутбук во время поездки.
– НЕОГРАНИЧЕННЫЙ КИЛОМЕТРАЖ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЧЕРНОГОРИИ: Предлагаем Вам неограниченный километраж за пределами Черногории за дополнительную плату 15 € в день в сутки для автомобили нижнего класса и 20 € для любого другого автомобиля.
– МЕЖДУНАРОДНАЯ СТРАХОВКА: Если Вы хотите выехать за пределы Черногории, Вам необходимо доплатить 30 € за международную страховку, действующую весь срок аренды автомобиля.