Item image

Beach & Restaurant Noki

Hours Open:
Monday:
07:00h - 19 :00h
Tuesday:
07:00h - 19 :00h
Wednesday:
07:00h - 19 :00h
Thursday:
07:00h - 19 :00h
Friday:
07:00h - 19 :00h
Saturday:
07:00h - 19 :00h
Sunday:
07:00h - 19 :00hBeach & Restaurant “NOKI” s located in a perfect location which, with the help of the landscape, nature, climate and sea, provides refuge from the stresses of everyday life. You will feel completely one with nature and find your deserved vacation.
Our beach, as well as the entire Velika beach, is characterized by a very long shallow strip of sea water, which is especially suitable for the elderly and small children.
NOKI beach has 15 beach baldachins and 250 modern sets of sunbeds and umbrellas.
As for the NOKI restaurant, which is part of the beach, it has a capacity of 200 seats and you can enjoy a wide selection of dishes (Italian cuisine, grill, pizza, etc…), alcoholic and non-alcoholic drinks. After the end of the beach’s working hours (7 p.m.), you have the option of organizing various celebrations in our restaurant.
Free covered parking is provided for all beach and restaurant guests.


Plaža & Restoran “NOKI” nalazi se na savršenoj lokaciji koja uz pomoc pejzaža, prirode, klime i mora, pruža utočište od stresova svakodnevnog života. Osjetićete se potpuno sjedinjeni sa prirodom i naći zasluženi odmor.
Za našu plažu kao i za cjelokupnu Veliku plažu karakterističan je veoma dug plitki pojas morske vode, koji je posebno pogodan za starije osobe i malu djecu.
NOKI plaža posjeduje 15 baldahina i 250 savremenih kompleta ležaljki i suncobrana.
Što se tiče restorana NOKI koji je u sklopu plaže, kapacitet je 200 mjesta i u njemu možete uživati u širokom izboru jela (italijanska kuhinja, gril, pizza itd…), alkoholnih i bezalkoholnih pića. Poslije završenog radnog vremena plaže (19h), imate mogućnost organizovanja raznih proslava u našem restoranu.
Za sve goste plaže i restorana obezbijeđen je besplatni parking, koji je natkriven.


Plazhi & Restoranti “NOKI” ndodhet në një lokacion perfekt, i cili me ndihmën e peizazhit, natyrës, klimës dhe detit, ofron strehë nga streset e jetës së përditshme. Do të ndiheni plotësisht një me natyrën dhe do të gjeni pushimet tuaja të merituara.
Plazhi ynë, si dhe i gjithë plazhi i Velikës, karakterizohet nga një rrip shumë i gjatë i cekët i ujit të detit, i cili është veçanërisht i përshtatshëm për të moshuarit dhe fëmijët e vegjël.
Plazhi NOKI ka 15 baldakina plazhi dhe 250 komplete moderne shezlongësh dhe çadrash.
Sa i përket restorantit NOKI, i cili është pjesë e plazhit, ai ka një kapacitet prej 200 vendesh dhe mund të shijoni një gamë të gjerë gatimesh (kuzhina italiane, skarë, pica, etj…), pije alkoolike dhe joalkoolike. Pas përfundimit të orarit të punës në plazh (19:00), ju keni mundësinë të organizoni festa të ndryshme në restorantin tonë.
Ofrohet parkim falas i mbuluar për të gjithë mysafirët e plazhit dhe restorantit.